Pénzvisszatérítési eljárás

Szerződéselállási politika
11.1. A szerződéstől való elállás joga
A 34/2014. számú GEO szerint a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú felmondással, indoklás nélkül 14 (tizennégy) naptári napig elállni.
Az elállási határidő attól a pillanattól számítandó, amikor a vevő vagy az általa megjelölt személy (a futártól eltérő személy) átvette a csomagot. A 14 napos határidő számításába beleszámít a csomag kézbesítésének időpontja és a határidő betartásának napja.
Elállási jogának gyakorlásához előzetesen fel kell venni velünk a kapcsolatot telefonon/e-mailben.
11.2. A szerződéstől való elállás következményei
A szerződéstől való elállás esetén indokolatlan késedelem nélkül visszaküldjük Önnek az Ön által kifizetett rendelés értékét, a szállítási költség nélkül, legkésőbb az elfogadásról szóló értesítés elküldésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. Visszatérés.

A Vevő által kifizetett Ár visszatérítése ugyanúgy történik, ahogyan ezeket az összegeket az eredeti ügylet során megkapták, kivéve, ha a Vevő másként állapodik meg, valamint az utánvéttel beérkezett fizetésekét, amelyeket minden esetben a vevőnek visszatérítenek. banki átutalással, arra a számlára, amelyet a Megrendelő az eredetileg feladott csomagban fizikailag átvett számlán köteles feltüntetni. Ha a Megrendelést hibásan szállították ki (rossz termék, hibás termék vagy rossz méret), a Vásárlót nem terheli a visszatérítéssel kapcsolatos költség.

Az Eladó a visszaküldött termék és tartozékainak átvételéig halaszthatja a visszatérítést, vagy amíg a Vevő igazolja, hogy a terméket megfelelő állapotban küldte vissza, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
A Megrendelő a fent feltüntetett idő- és formai követelmények teljesítésével történt elállás/felmondás esetén köteles a Termékeket az átvételüknek megfelelő állapotban, módosítatlanul, kopás nélkül visszaküldeni (kivétel a tesztelés), tisztán (de nem tisztították/mosták), foltmentesen, karcmentesen és minden esetben sérülésmentesen, sértetlen címkékkel, abban a csomagolásban, amelyben átvették, az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül határozat (az elállás közlésének napja és a teljesítési határidő napja, annak számításba vétele).
FIGYELEM: a csomag nem a csomag átvételével kerül feladásra a címzettnek.
A csomag átvétele és ellenőrzése után a pénz 14 munkanapon belül visszakerül a megjelölt IBAN számlára.